banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
FORUM WODNE

zapraszamy do dyskusji !!!
Udział społeczeństwa to proces stwarzania społeczeństwu możliwości wywierania wpływu na rezultaty opracowywanych planów, czy przebiegu prac

Woda jest sprawą każdego z nas. Współpracować muszą ze sobą nie tylko poszczególne kraje, czy przedstawiciele różnych sektorów ale przede wszystkim całe społeczeństwo. Ponieważ każdy z nas na co dzień ma kontakt z wodą, ważne jest abyśmy wszyscy mieli wkład w osiągnięcie celów RDW. Z tego względu chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestniczenia w gospodarowaniu wodami. Okazją staje się, rozpoczęty w 2006 roku, proces udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poprzez konsultacje każdy z nas może wypowiedzieć się na temat działań zmierzających do poprawy stanu naszych wód. Im więcej będziemy wiedzieć na temat ilości i jakości wody, tym bardziej przyczynimy się do ochrony jej cennych zasobów.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI !

więcej informacji na temat US w skali krajowej