banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

RzekiZarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach ma w eksploatacji następujące rzeki:

  • rzeka Przemsza -86 km
  • rzeka Biała Przemsza -66 km
  • rzeka Brynica -54 km
  • rzeka Rawa -7 km

Rzeka Przemsza posiada źródła w okolicach Bzewa (pow. Zawiercie) na wys. 350 m n.p.m., ujście do rzeki Wisły na wys. 230 m n.p.m. w okolicach Oświęcimia. Powierzchnia zlewni przy ujściu do Wisły wynosi około 2200 km2.

Nad rzeką Przemszą w XV i XVI w. wybudowano zamki obronne w Siewierzu i Będzinie mające za zadanie chronić ziemie przed najazdem z ziem śląskich, które były pod panowaniem królów czeskich i austriackich.

W XIX w. zaczął się rozwijać przemysł i rzeka Przemsza pełniła rolę traktu komunikacyjnego. Spławiano nią węgiel i wyroby hutnicze w kierunku Krakowa. Odbywało się to za pomocą tratw, które z powrotem ciągnęły konie idące brzegiem po obu stronach rzeki.

Obecnie rzeka Przemsza zasila swoimi wodami ujęcie wody wodociągowej w Będzinie oraz ujęcia wody przemysłowej dla hut Bankowa, Cedlera i elektrowni Łagisza.

W ostatnich latach uległa dość dużej poprawie jakość wody w rzece oraz jej dopływach - Białej Przemszy i Brynicy.