banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Rzeka Kłodnica


Przepływy rzeki Kłodnicy to podstawowe źródło zasilania Kanału Gliwickiego umożliwiające prowadzenie żeglugi na tej drodze wodnej.


Rzeka Kłodnica jest prawostronnym dopływem rzeki Odry . Długość biegu rzeki wynosi 84 km , źródła rzeki leża na terenie miasta Katowice w okolicach Brynowa i Piotrowic . Ujście Kłodnicy znajduje się powyżej Koźla Kłodnica posiada charakter rzeki podgórskiej o dużym spadku i znacznej zmienności przepływów Średni spadek na całej długości rzeki od ujścia do źródeł wynosi 1,81 promila , całkowita powierzchnia zlewni rzeki wynosi

1125,8 km ².

Bieg rzeki dzieli się na trzy charakterystyczne odcinki ;

  • odcinek górny od źródeł od Łabęd

  • odcinek środkowy od Łabęd do jazu w Pławnowicach

  • odcinek dolny od jazu w Pławnowicach od ujścia