banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obwód rybacki rzeka Ruda – nr 3

 

Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Cisowej w Rybniku - Stodoły w km 23+584 do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Ruda i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ruda wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Sumina w km 24+815 – km 24+950 i w km 23+920 – km 23+655.

 

Użytkownik

O PZW Katowice

Adres

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 35

Tel. 032 203 81 12