banerek

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz dostawę naklejek, służących działaniom informacyjnym Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu promocji projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, żeglugi śródlądowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (nazwa ,cechy. ilość, jednostka miary) szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej w siedzibie RZGW Gliwice, adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój nr 207 (osobiście, lub przesłać listem, faxem), lub przesłać pocztą na powyższy adres, na Formularzu Oferty do dnia 24 sierpnia 2016 r.,

b) możliwe jest również złożenie oferty w formie elektronicznej, wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowany druk uprzednio wypełnionego i podpisanego formularza oferty. Załącznik w tej postaci należy zatytułować: „Wykonanie i montaż przedmiotów informacyjnych”.

III. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Linda Hofman – tel. 32/777-49-56

Jarosław Smyłła – tel. 32/777-49-58


I Wyjaśnienia do zapytania ofertowego


Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.