banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W N I O S E K

o zaakceptowanie umieszczenia na stronie internetowej RZGW Gliwice dokumentu

w ramach przygotowywanego zapytania ofertowego

 na dostawę Internetu Dla BWP Racibórz

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: usługę dostawy Internetu BWP Racibórz

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa stałego dostępu do Internetu dla budynku BWP Racibórz, ul. Nieboczowska 11a   47-400 Racibórz

Czas trwania umowy: do 29.02.2020r

 

 

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Parametry łącza minimum 30/30 Mbps  (symetryczne), z techniczną możliwością zwiększenia przepustowości.
Technologia podłączenia: tylko światłowód

Stały adres IP.

Końcówka przyłącza złącze RJ-45

Umowa na 12 miesięcy z  1-miesięczym terminem wypowiedzenia , bez kosztów za wypowiedzenie umowy.
Proszę o umieszczenie w ofercie kosztów miesięcznych ,ewentualnych kosztów podłączenia, oraz aktywacji brutto.

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze oferty:
Cena 100%

 

Cena całkowita = koszt instalacji łącza + koszt roczny abonamentu

 

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

 

Termin wykonania zamówienia  do 29.02.2020r.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

 

Arkadiusz Dzikowski      tel.327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pistelok                  tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ofertę prosimy przesłać na adres:

 

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2  44-100 (Sekretariat  pok. 207) lub adres

            mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert: do dnia 06.03.2019r. do godziny 11:00

 

Miejsce ogłoszenia rozstrzygnięcia na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

 

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.