banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych 4 zestawów pomp i silników elektrycznych o mocy 132 kW każdy, polegających min. na oczyszczeniu i pomalowaniu korpusów pomp i silników, konserwacji sytemu przeniesienia napędu, wymianie uszczelnień oraz naprawie i konserwacji układu smarowania.
Wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania znajdują się pod adresem: wodypolskie.bip.gov.pl