banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 
GL.ZOZ.1.281.4.2018.MJ                                                   Gliwice , dnia 17.09.2018 r.
Zestawienie ofert otwartych w dniu  17.09.2018 r., w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie do 30 000 euro, pn.:
„Likwidacja wyrwy na lewym brzegu Kanału Gliwickiego w km 38+000”

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa brutto
1 Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” Spółka Cywilna, Adam Adamiak i Dawid Adamiak, ul. Osiedlowa 13, 47-206 Kędzierzyn-Koźle   49 699,59 zł
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Norbert Ruzik, ul. Parkowa 9, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki   49 999,50 zł