banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostarczenie:

16 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych

Określenie przedmiotu zamówienia:
Funkcja: drukowania, skanowania (skanowanie w kolorze) , kopiowania, faksu
Drukarka laserowa monochromatyczna format: A4
automatyczny druk dwustronny
kopiowanie dwustronne
skanowanie dwustronne
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF): przynajmniej 50 arkuszy
miesięczne obciążenie: przynajmniej 80000 stron
minimalna pojemność podajników: przynajmniej 950 arkuszy
minimalna szybkość drukowania/kopiowania 38 stron/min
interfejs: wbudowana karta Gigabit Ethernet

 

Zamawiający będzie brał pod uwagę koszt materiałów eksploatacyjnych oferowanych urządzeń.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym transport, podatek VAT oraz akcyzowy, jeśli jest należny z wyraźnym oznaczeniem którego produktu dotyczy.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2017r

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Klimek tel: 327774943, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres

mail: pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017r. do godziny 11:00

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 18.12.2017r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.