banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

serwis urządzeń drukujących.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

W ramach zapytania ofertowego na serwis urządzeń drukujących, udostępniamy Państwu plik zawierający wykaz modeli drukarek, faksów oraz kserokopiarek eksploatowanych w jednostkach na terenie działania RZGW Gliwice. Lista urządzeń drukujących może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

 

Oferty prosimy wysyłać wg wzoru

 

 

Konserwacja drukarek atramentowych obejmuje:

 

 • czyszczenie, sprawdzenie i regulacja sprzęgła silnika krokowego
 • sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu taśmy barwiącej
 • regulacja docisku głowicy do wałka
 • smarowanie wałka prowadzącego głowicę
 • sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu papieru
 • czyszczenie z pozostałości papieru
 • mycie, czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów gumowych
 • czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów metalowych
 • smarowanie
 • regulacja luzów pomiędzy współpracującymi elementami
 • kalibracja czujnika obecności papieru, kalibracja czujnika położenia głowicy

Konserwacja drukarek i kserokopiarek laserowych obejmuje:

 

 • czyszczenie i regulacja separatora
 • czyszczenie polaryzatora
 • czyszczenie z pozostałości papieru
 • regulacja luzów pomiędzy współpracującymi elementami
 • opróżnienie pojemnika zbierającego nadmiar tonera
 • wyjęcie kasety z tonerem i oczyszczenie wnętrza drukarki z jego pozostałości
 • czyszczenie i konserwacja elementów metalowych
 • czyszczenie i konserwacja elementów gumowych
 • czyszczenie elementu grzewczego
 • czyszczenie bębna magnetyzującego
 • regulację toru przesuwu
 • regulacja systemu utrwalania
 • czyszczenie skanera

Wymagania dodatkowe

 

W przypadku oczekiwania na naprawę sprzętu powyżej 48h od jej zgłoszenia, Zleceniobiorca zobligowany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Osoby upoważnione w RZGW Gliwice na podstawie przedstawionej przez Zleceniobiorcę ekspertyzy technicznej zawierającej koszty naprawy będą podejmować decyzję, czy naprawa ma być przeprowadzona oraz powiadomią o tej decyzji zleceniobiorcę.

 

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- okres gwarancji na naprawiany sprzęt
- czas reakcji na zgłoszenie naprawy
- certyfikaty o zakończeniu szkolenia z naprawy i konserwacji drukarek z firm: TOSHIBA, HP, LEXMARK, KYOCERA itp.
- doświadczenie w naprawach ww. sprzętu
- koszt dojazdu wraz z ekspertyzą,
- koszt roboczogodziny
- koszt czyszczenia i konserwacji urządzeń drukujących
- koszt elementów i usług

  

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia w tym podatek VAT.

 

 Termin wykonania zamówienia 01.01.2018r – 31.12.2018r.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

 

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Maćkowiak tel: 327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Ofertę prosimy przesłać na adres:

 RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017r. do godziny 11:00

Załączniki do pobrania:

plik zawierający wykaz modeli drukarek, faksów oraz kserokopiarek

wzór oferty

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 18.12.2017r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

 Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

 Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.