banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pytania do zapytania ofertowego pn. „Dostawę 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu z silnikiem o pojemności 999 cm3 i mocy 95 KM.

Odp. Zamawiający dopuszcza dopuszczenie samochodu o takiej pojemności. Silnik charakteryzuje się mocą większą niż wymagana 90 KM.

W załączeniu poprawiony Zał. Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.