banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Przedmiot zamówienia:

„Zapewnienie obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych zaplecza eksploatacyjnego zbiornika Racibórz ”

Miejsce świadczenia usługi: 47-400 Racibórz ul. Nieboczowska 11

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dwukrotny przegląd eksploatacyjny urządzeń klimatyzacyjnych (pierwszy najpóźniej do końca stycznia 2018 r., drugi w III kwartale 2018 r.) tj.:

1) Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna V=800m3/h VS-10R-PH/SS-T (1 szt.)

Filtr działkowy 572x272x50 G4 (2szt)

Zakres przeglądu i konserwacji centrali wentylacyjnej:

1. Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania

2. Wymontowanie zużytych filtrów;

3. Wymiana filtrów na nowe

4. Mycie i dezynfekcja dedykowanymi preparatami;

5. Mycie komory wewnętrznej;

6. Sprawdzenie syfonów tac skroplin;

7. Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów – kontrola połączeń elektrycznych, kontrola silników wentylatorów, kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia;

8. Kontrola mechaniczna: łożyska, przepustnice, paski

9. Sprawdzenie prawidłowości pracy nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymiennika

10. Stosowanie środka grzybobójczego w sekcjach wymienników

2) Urządzenia klimatyzacyjne TOSHIBA

Klimatyzator Split – kaseta 5kW RAV-SP1104AT8E/RAV-SM564MUT-E (2 zew. + 2 wew.)

Klimatyzator duosplit-2x kaseta 5kW RAV-SP1104AT8E/RAV-SM564MUT-E+RAV-SM567MUT-E (4 wew. + 2 zew.)

Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

1. Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania;

2. Czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych;

3. Dezynfekcja jednostek wewnętrznych atestowanymi środkami;

4. Czyszczenie jednostek zewnętrznych;

5. Sprawdzenie odpływu kondensatu;

6. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej;

7. Sprawdzenie połączeń elektrycznych;

8. Sprawdzenie szczelności połączeń freonowych;

9. Pomiar temperatury odparowania;

10. Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego – ewentualne uzupełnienie

3) Kurtyna powietrzna VTS Defender 150EHN (1szt.)

Zakres przeglądu i konserwacji kurtyny powietrza:

1. Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania;

2. Mycie i dezynfekcja dedykowanymi preparatami;

3. Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów:

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola silników,

-kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia;

4. Kontrola mechaniczna;

5. Stosowanie środka grzybobójczego;

4) Wentylator osiowy fi 315 V=4300 AFW (1szt.)

1. Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania

2. Mycie i dezynfekcja dedykowanymi preparatami;

3. Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów :

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola silników wentylatorów,

-kontrola nasmarowania łożysk;

4. Kontrola mechaniczna;

5. Stosowanie środka grzybobójczego;

5) Materiały eksploatacyjne – (filtry, preparaty odgrzybiające, uzupełnianie czynnika chłodzącego)

II. Opis wymaganej zawartości oferty:

1. Kosztorys ofertowy

2. Pieczęć firmowa

3. Czytelny podpis Wykonawcy

4. Data sporządzenia

5. Dane adresowe oferenta oraz nr telefonu

6. Uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (w tym przewidywane koszty materiałów eksploatacyjnych)

III. Prowadzący postępowanie:

Krzysztof Juraszek – tel. 607 220 028 wew. 45

Grażyna Stabla – tel. 607 220 028 wew. 40

IV. Termin realizacji umowy:

od dnia 01.12.2017r.

do dnia 31.12.2018r.

V. Warunki płatności:

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności, który potwierdzony będzie przez Zamawiającego. Potwierdzony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Termin płatności faktury 30 dni.

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Do dnia 15.11.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie Biura Wdrażania Projektu Zbiornik Racibórz Dolny w Raciborzu ul. Nieboczowska 11a lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem (przedmiotem zamówienia) i musi spełniać wszystkie wymagane warunki.

 

1.Jak jest realizowane w centralce ogrzewanie ?

Odp. Nagrzewnica elektryczną.

2. Jak jest realizowane w centralce chłodzenie?

Odp. Poprzez agregaty chłodzące typy wymienione w SIWZ .

3. Sprawdzenie pracy nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymiennika?

Odp. Pomiar temp. wypływającego powietrza.