banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

głoszenie o zamówieniu pn.:

„Przebudowa przepustu fi 800 mm, L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w przekrojach LP 34 – LP 35 na dł. 50 m”

Zarząd Zlewni w Katowicach informuje, że wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania znajdują się pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/