banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: rzgwg
NO_DOC_EXT: 2017-115554
SOFTWARE VERSION: 9.5.4
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, Gliwice 44-100, Polska, Tel.: +48 327774926, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Faks: +48 327774999, Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu:„Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej-Etap II”.
Numer referencyjny: EZ/IP-IR-370-10/17
II.1.2) Główny kod CPV
71247000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Przedsięwzięć:
1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś
2) Modernizacja śluzy Sławięcice
realizowanych w ramach Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej-Etap II” współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) na lata2014-2020.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2017
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-100274
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 141-290107
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/07/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje: