banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

LANGUAGE:               PL
CATEGORY:             ORIG
FORM:                     F14
VERSION:                R2.0.9.S01
SENDER:                  ENOTICES
CUSTOMER:             rzgwg
NO_DOC_EXT:          2017-020605
SOFTWARE VERSION: 9.4.0
ORGANISATION:       ENOTICES
COUNTRY:               EU
PHONE:                    /
E-mail:                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NOTIFICATION TECHNICAL:   YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YESSprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2Gliwice44-100PolskaTel.: +48 327774926E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 327774999Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17
II.1.2)
Główny kod CPV
45240000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice– przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-017613
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-053348
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/02/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)
Inne dodatkowe informacje: