GL.ZUZ.2.421.279.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu nad ciekiem Osiny o średnicy Ø1200 zlokalizowanego pod projektowanym chodnikiem w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu – Zdroju