Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 17950

WISE (Water Information System for Europe)

– Europejski System Informacji

 

22 marca 2007, w Światowym Dniu Wody miała miejsce oficjalna prezentacja portalu internetowego WISE (Water Information System for Europe) – Europejski System Informacji Wodnej. Stanowi on źródło wielu informacji dotyczących wody i kwestii z nią związanych, takich jak kąpieliska i inne dane dotyczące jakości wody, a także informacji na temat zakładów oczyszczania ścieków komunalnych. Portal jest wynikiem wspólnych wysiłków Europejskiej Agencji ds. Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat).

Portal dostępny jest ze strony: http://water.europa.eu. Aktualnie portal jest w języku angielskim, w przygotowaniu jest również polska wersja językowa.

 

 

Portal jest skonstruowany wokół czterech bloków:

Już teraz można tu dotrzeć do raportu o wdrażaniu RDW (raport omówiony jest też pokrótce w kolejnej wiadomości).
Informacje w tej części portalu będą głównie w gestii Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska

Dla wielu obszarów tematycznych dostępne są już dane i mapy. Warto podkreślić, że dane te są ogólnodostępne, jako część publicznego interfejsu WISE GIS. W przyszłości, system ma zapewnić zainteresowanym specjalistom dostęp i możliwość ściągnięcia danych, które kraje członkowskie przekazują instytucjom UE. Powinno to przyczynić się do uproszczenia procesu przekazywania danych przez kraje członkowskie, zgodnie z wymogami RDW i innych regulacji prawnych dotyczących wody. Gospodarzem tej części portalu jest EEA; dostęp do tej części portalu możliwy jest też ze stron EEA: http://www.eea.europa.eu/themes/water . Aktualnie na stornie znaleźć można m.in. mapę ‘Azotany w rzekach Europy’ czy artykuł na temat niedoborów wody.

Materiały źródłowe:
WISE – Water Information System for Europe: http://water.europa.eu
Europejska Agencja Środowiska – tematyczna strona systemu WISE: http://www.eea.europa.eu/themes/water

Serwis prasowy Komisji Europejskiej, 22/03/2007. Polityka wodna: państwa członkowskie UE powinny zwiększyć starania na rzecz dobrej jakości wody.