banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Dnia 15 września 2008r. w siedzibie RZGW Gliwice odbyło się spotkanie z Panem Markosem Globan z Chorwacji przy współudziale pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej poświęcone zagadnieniom ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i Chorwacji. Podczas spotkania przedstawiono m.in. rozwiązania stosowane w Chorwacji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Szersze informacje dostępne są na stronach WWW: www.werkos.com; oraz www.flood-protection-system.com.