banerek

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprasza serdecznie środowisko akademickie i studentów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej na placu budowy największej inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym w Polsce – suchego zbiornika Racibórz Dolny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego otworzył właśnie ten szlak nawigacyjny dla żeglugi.
Kanał Gliwicki, nazywany również Górnośląskim jest jedynym takim w kraju. Od lat 30-tych minionego wieku łączy Górny Śląsk z Odrą. Sześć śluz na odcinku o długości 42 km między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem, zapewnia żeglugę transportową i turystyczną. Choć śluzy na kanale, umożliwiające pokonanie różnicy poziomów wody, są zabytkowe, za sprawą sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych pozwalają na bezpieczne i sprawne pokonanie drogi wodnej.
Jednostki pływające wróciły na wody kanału, położonego w dolinie rzeki Kłodnicy po zimowej przerwie, 3 kwietnia. Śluzowanie odbywa się w robocze dni tygodnia w godz. od 6.00 do 22.00.
Otwarcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego poprzedziło sondowanie szlaku, rewizja drogi wodnej. Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach duże znaczenie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego miała też wizyta terenowa Prezesa Wód Polskich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 30.03.2018 od godziny 18:00  przywraca  żeglugę na odcinku  rzeki Odry pomiędzy stopniami Zawada km 174,85 i Ujście Nysy km 180,50 z głębokością  tranzytową   180 cm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 03.04.2018 r. otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2018

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w  Gliwicach  zawiadamia,  że  od  dnia  28.03.2018 r.  od  godziny  10:00  zamyka  dla  żeglugi  odcinek  drogi  wodnej  pomiędzy  stopniami   Zawada  km  174,85  i  Ujście  Nysy  km  180,50   z  powodu  awarii  na  jazie w  Ujściu  Nysy.  Przypuszczalne  wznowienia  żeglugi na powyższym odcinku  nastąpi w dniu 30.03.2018 r.  O  otwarciu  szlaku  powiadomimy  odrębnym komunikatem.

23 marca 2018 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach aneksując stosowne umowy potwierdził status beneficjenta unijnego wsparcia dla realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego. P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Łukasz Lange, podpisując umowy uzyskał tym samym dofinansowanie dla projektów, których łączna wartość to blisko 233 mln zł. W ramach zawartych aneksów kontynuowana będzie przez Wody Polskie realizacja zadań:
•    „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II,
•    Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II,
•    Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie
– etap I.
W ramach prowadzonych przedsięwzięć zakończone zostaną prace modernizacyjne na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego oraz wybranych jazach w województwie opolskim. Dzięki projektom modernizacyjnym obiekty na szlaku Odrzańskiego Drogi Wodnej staną się bezawaryjne i sprawne, a administrator zyska pewność co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla wszystkich wyszczególnionych projektów to prawie 199 mln zł.

 

 

Informujemy,  że  w  dniu  23 marca od godz. 7.00  przystąpimy  do  obniżania  NPP na  stopniu  Wróblin,  aż  do  całkowitego  położenia  jednego  sektora  jazu,  ze  względu  na potrzebę  przepłukania  stanowiska  górnego  jazu przed   lewym sektorem.  Stąd od  23.03.2018 r. od godz. 7.00   do  dnia  26.03.2018 r.  do godz. 12.00  zamykamy  żeglugę  na  odcinku:  km 157,700  Stopień  Wodny  Wróblin  do  km  164,200  Stopień Wodny Dobrzeń.