banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 29.06.2018r. zamyka się do odwołania dla żeglugi zabytkową śluzę Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu, ze względu na awarię wrót dolnych

Ponad 700 Strażaków PSP i OSP, siły i środki z terenu 26 powiatów, kilka scenariuszy operacyjnych i kilkanaście frontów działań, a wszystko na trzech zbiornikach wodnych, administrowanych przez Wody Polskie - tak w skrócie przebiegały ćwiczenia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach, które odbyły się przez rozpoczęciem sezonu letniego.

 

W minioną niedzielę na miejskim odcinku rzeki Odry w Opolu odbyła się pływacka konkurencja Triathlonu. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wykorzystał układ hydrowęzła Opole, by manewrując przepływem pomiędzy Kanałem Ulgi i rzeką Odrą zwiększyć  przepływ w Kanale Ulgi i … nieomal zatrzymać rzekę, by tym samym zapewnić bezpieczne warunki dla pływaków. Jednocześnie zachowaliśmy przepływ biologiczny, konieczny dla zachowania życia biologicznego w korycie. Dzięki sprawnej organizacji I Triathlon w Opolu odbył się bezpiecznie, a zawodnikom dostarczył wielu sportowych emocji.

Turystyczne ożywienie Odry, położenie akcentu na żeglugę śródlądową, promocja dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym i wodniacka przygoda, a wszystko w czasie samorządowych obchodów roku rzeki Odry. Przy takich założeniach rozpoczął się XXIII Flis Odrzański, który 25 czerwca 2018 r. wyruszył z Gliwic. Przy współudziale Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach kilka minut po godzinie 12.00 flisacy wypłynęli na wody Kanału Gliwickiego, by po jego pokonaniu i zwiedzeniu śluzy Rudziniec znaleźć się na Odrze. Flis pokonując Odrzańską Drogę Wodną dotrze do Szczecina, co potwierdzi, że za sprawą Kanału Gliwickiego Górny Śląsk już w latach 30-tych minionego wieku uzyskał dostęp do morza.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w dniu  24 czerwca  2018 r.  od  godziny  10.00  do  godziny  13.30   wstrzymuje  żeglugę  na  Odrze  na  odcinku  pomiędzy  stopniem  wodnym  Opole  km  150,5  a  stopniem  wodnym  Wróblin km 157.7  ze  względu  na  odbywającą  się   konkurencję  pływacką   w ramach  imprezy  TRIATHLON  Opole 2018 r.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w dniu  dzisiejszym  tj.  12.06.2018 r.  od godziny  14.00   uruchamia  żeglugę  na  śluzie  pociągowej  w  Januszkowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodfarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniach od 11 czerwca 2018 r. od  godziny 6.00  do  dnia  12 czerwca 2018 r. do godziny 22.00  zamyka  śluzę  pociągową  w  Januszkowicach,  ze  względu  na  konieczność  usunięcia  awarii  wrót  dolnych.  Małe  obiekty  pływające  mogą  być  w  tym  czasie  śluzowane  przez  śluzę  małą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 29.05.2018r. od godziny 6.00 do godziny 22.00 wstrzymuje żeglugę na śluzie  Krapkowice  km 123,5 rzeki Odry z  uwagi  na  konieczność  przeprowadzenia robót remontowych na śluzie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 18.05.2018 od godziny 7.00 do godziny 11.00 wstrzymuje żeglugę na odcinku rzeki Odry pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150,50 i Wróblin km 157,70,  z uwagi na konieczność całkowitego obniżenia piętrzenia jazem Wróblin z uwagi na prowadzone roboty modernizacyjnych  na  jazie.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w miniony piątek 11 maja udostępnił plac budowy największej w kraju inwestycji hydrotechnicznej, środowisku akademickiemu i studentom kierunków związanych z gospodarką wodną.


Obszar budowanego polderu Racibórz Dolny, który uchroni przed niebezpieczeństwem powodzi blisko 2,5 mln mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, wizytowało prawie 100 młodych adeptów hydrotechniki i przyszłych inżynierów ochrony środowiska, którym towarzyszyli pracownicy akademiccy.
Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wykładach, w czasie których praktycy i przedstawiciele PGW Wody Polskie przedstawili zakres inwestycji, kluczowe znaczenie ukończonego polderu dla minimalizacji ryzyka powodzi, złożoność projektu i konieczność towarzyszących jego realizacji przesiedleń, działania kompensacyjne przyrodniczo oraz wiele innych. Po zapoznaniu się z bogatą warstwą teoretyczną kontynuowano wizytę studyjną na placu budowy, gdzie największe zainteresowanie uczestników wzbudzała budowla przelewowo-spustowa.