banerek

Informujemy, że w myśl ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) art. 90 ust. 1 przedstawiamy wyniki wstępnej analizy przesłanych sprawozdań (stan na 12.03.2019r.) z realizacji KPOŚK na obszarze działania PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji zawierający informacje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 12 marca  2019 r. od godziny 6.00 do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 22.00 zamyka dla żeglugi odcinek drogi wodnej od śluzy Groszowice km 144,7 do śluzy Opole km 150,5 z powodu awarii wrót dolnych w Groszowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  02 marca 2019r. od  godziny  6.00  zostanie otwarty szlak żeglugowy na odcinku  od  kilometra 98,6 do  km 181,3 rzeki Odry. Głębokość tranzytowa 140 cm.

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.
System ISOK stanowi kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześniej przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.

W Bliszczycach zostanie przebudowany wał przeciwpowodziowy

W ramach współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 22 lutego 2019r. gościł przedstawicieli Povodi Odry státní podnik – instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną w Republice Czeskiej.
W wizycie roboczej, której gospodarzem był Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange, uczestniczyli ze strony Povodi Odry: Jiří Pagáč, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego oraz Eva Hrubá, Kierownik Działu Inwestycji. RZGW w Gliwicach reprezentowali również: Tomasz Szczepanik, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, rekomendowany do pełnienia funkcji kierownika Grupy R, Marcin Jarzyński, Kierownik Działu Inwestycji w Zarządzie Zlewni w Gliwicach oraz Mirosław Marzec, Kierownik Nadzoru Wodnego w Raciborzu i zarazem kierujący Grupą P, wchodzącą wspólnie z Grupą R w skład Polsko–Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Wody Polskie przejmują dokumentację przebudowy Polderu Żelazna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 15 lutego 2019 r. przejęło z rąk dotychczasowego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego dokumentację projektowo-techniczną przebudowy polderu Żelazna. Za sprawą tego kroku realizacja inwestycji nadzwyczaj ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Opola zmierza ku wkroczeniu w zasadniczą fazę.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z wystąpieniem stanu alarmowego na wodowskazie Brynica na cieku Brynica w dniu 12 lutego br., zintensyfikowano pracę służb Wód Polskich w Gliwicach, na odcinku cieku, gdzie zgodnie ze wskazaniem wodowskazu w dniu 12 lutego 2019 r. wystąpił stan 205 cm (5 cm powyżej stanu alarmowego). Odcinek ten objęto również fizycznym monitoringiem.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, reprezentowanego przez Panią Marię Wisińską-Kurz – Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz Panią Zdzisławę Stojek - Zastępcę Dyrektora ds. Usług Wodnych, 31 stycznia 2019r. odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W spotkaniu w miejscowości Jaworze poza przedstawicielami poszczególnych jednostek administracyjnych udział wziął również m.in. Marszałek Województwa Śląskiego - pan Jakub Chełstowski. W panelu poświęconym tematyce gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa śląskiego Pani Maria Wisińska-Kurz, oraz Pani Zdzisława Stojek miały okazję poruszyć tematykę zmian ustawowych dokonanych na przestrzeni minionego roku w działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także działań w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jakie realizowano w 2018 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dyskusja z burmistrzami i wójtami województwa śląskiego dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z opłatami za korzystanie z wód i taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także działaniami Wód Polskich w zakresie prac utrzymaniowych w obrębie cieków w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach na terenie województwa śląskiego.

Działalność punktu informacyjnego dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków w RZGW PGWWP w Gliwicach

Punkt informacyjny dla odbiorców usług powstał zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) i dotyczy obszaru działania gmin, dla których Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest właściwy miejscowo. Poniżej link do mapy dotyczącej obszarów działania RZGW i Zarządów Zlewni na terenie całego kraju.

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

 

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: 32/777-49-76.

W/w numer telefonu jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 Pytania do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
  2. na nr fax.: 32/777-49-99
  3. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16 stycznia br. przedstawiciele Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. „Rzeka Wisła” w Przedszkolu Publicznym w Ochabach. Wychowankowie placówki chętnie uczestniczyli w przygotowanym projekcie oraz zapoznali się z tematyką występowania wody w swoim otoczeniu. Dzieci dowiedziały się m.in. jak krąży ona w przyrodzie, do czego ją wykorzystujemy i dlaczego musimy się o nią troszczyć. Zapoznały się także z królową polskich rzek – Wisłą, a w trakcie kreatywnych zabaw utrwaliły świeżo zdobytą wiedzę. Przedszkolaki były żywo zainteresowane poznawaniem praw otaczającej nas przyrody i z zaciekawieniem szukały na mapie rzeki Wisły. To kolejne już podjęte przez RZGW w Gliwicach działania edukacyjne, mające za zadanie zwiększyć świadomość potrzeby troski o środowisko wśród najmłodszych.