banerek

GL.ZUZ.3.421.6.2018.BS – Informacja o wszczęciu postępowania na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Kasztanowej w m. Antoniów, gm. Ozimek.