Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Opole
Odsłony: 1225

GL.ZUZ.3.421.20.2018.BS – Informacja o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzeń wodnych (wylotu z kanalizacji deszczowej) oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Ulgi Jemielnicy dla potrzeb odwodnienia obiektu handlowo – usługowego przy ul. Strzeleckiej w m. JEMIELNICA, gm. Jemielnica.