banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 22 lutego 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań, których celem jest koordynacja prac przygotowawczych do budowy, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, Zbiornika Racibórz.

W naradzie, której przewodniczył Pan Aleksander Marek Skorupa Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 udział wzięli przedstawiciele organów administracji publicznej zaangażowanych w realizację planowanego zadania, zarówno szczebla rządowego, jak samorządowego, m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego oraz władze samorządowe. W trakcie spotkania przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan inż. Tomasz Cywiński (Zastępca Dyrektora), omówił postęp prac przy realizacji inwestycji Zbiornik Racibórz Dolny (polder).