banerek

Informujemy, że w myśl ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) art. 90 ust. 1 przedstawiamy wyniki wstępnej analizy przesłanych sprawozdań (stan na 12.03.2019r.) z realizacji KPOŚK na obszarze działania PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji zawierający informacje:

- aglomeracje, które przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania,

- aglomeracje, do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- aglomeracje, do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia.

Z obszaru działania RZGW Gliwice wszystkie aglomeracje wywiązały się z obowiązku przekazywania sprawozdań (w odniesieniu do roku sprawozdawczego z 2017).

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2018 rok

Dziękujemy wszystkim za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz za merytoryczną i dobrą współpracę.