banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z wystąpieniem stanu alarmowego na wodowskazie Brynica na cieku Brynica w dniu 12 lutego br., zintensyfikowano pracę służb Wód Polskich w Gliwicach, na odcinku cieku, gdzie zgodnie ze wskazaniem wodowskazu w dniu 12 lutego 2019 r. wystąpił stan 205 cm (5 cm powyżej stanu alarmowego). Odcinek ten objęto również fizycznym monitoringiem.


Aby stwierdzić przyczynę wskazań wodowskazu służby Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Katowicach wraz z Nadzorem Wodnym w Katowicach, przy współudziale przedstawiciela Wójta gminy Ożarowice – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, przeprowadziły wizję w terenie. Podjęte działania wykluczyły wcześniejsze podejrzenia powstania w tym miejscu tamy bobrowej lub zator spowodowany innymi przyczynami. Uczestnicy wizji lokalnej zaobserwowali drożne koryto rzeki o spokojnym laminarnym przepływie. Zarazem wykluczono jakiekolwiek zagrożenie dla obszarów przyległych do cieku (na tym odcinku z korytem rzeki sąsiadują głównie nieużytki). Ponadto analizując sytuację hydrologiczną zlewni należy zaznaczyć, że ewentualne zagrożenie dla tego rejonu minimalizuje rezerwa powodziowa Zbiornika Kozłowa Góra, wynosząca 7,066 mln m3
(150% rezerwy powodziowej). Bieżący i prognozowany dopływ do zbiornika wskazuje, że rezerwa powodziowa rezerwuaru zostanie zachowana przez minimum 50 dni (bez konieczności zrzutu ze zbiornika). Również prognozy meteorologiczne na najbliższe kilkadziesiąt godzin nie przewidują intensywnych opadów deszczu i śniegu, zaś prognozy przepływu opublikowane na Hydromonitorze IMGW wskazują na spadek stanu wód. Zmniejszyło się także ryzyko nagłymi roztopami, gdyż znacząca część pokrywy śnieżnej uległa już stopieniu.
Warto zaznaczyć, iż służby RZGW w Gliwicach wskazały, że wodowskaz na cieku Brynica, będący własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada niewłaściwie skalibrowany przekrój wodowskazowy – nie jest on referencyjny dla reżimu hydrologicznego zlewni i nie oddaje stanów charakterystycznych. IMiGW posiada wiedzę o zaistniałej sytuacji.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu wodą zbiorniki administrowane przez PGW WP
RZGW w Gliwicach są gotowe, by wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich przy stałej współpracy z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A., utrzymują na wszystkich swoich zbiornikach zakres od 70% do 380% rezerwy powodziowej. Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie ewentualnego wzmożonego opadu deszczu lub śniegu, czy też nagłych roztopów. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami i przyczyniają się do bezpiecznego przejścia wód wezbraniowych na ciekach.