banerek

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, reprezentowanego przez Panią Marię Wisińską-Kurz – Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz Panią Zdzisławę Stojek - Zastępcę Dyrektora ds. Usług Wodnych, 31 stycznia 2019r. odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W spotkaniu w miejscowości Jaworze poza przedstawicielami poszczególnych jednostek administracyjnych udział wziął również m.in. Marszałek Województwa Śląskiego - pan Jakub Chełstowski. W panelu poświęconym tematyce gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa śląskiego Pani Maria Wisińska-Kurz, oraz Pani Zdzisława Stojek miały okazję poruszyć tematykę zmian ustawowych dokonanych na przestrzeni minionego roku w działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także działań w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jakie realizowano w 2018 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dyskusja z burmistrzami i wójtami województwa śląskiego dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z opłatami za korzystanie z wód i taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także działaniami Wód Polskich w zakresie prac utrzymaniowych w obrębie cieków w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach na terenie województwa śląskiego.