banerek

W Bieruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, zakończył rozpoczęte we wrześniu 2018r. zadanie istotne dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Przemszy.

Prace prowadzone na obwałowaniach rzek Pszczynki oraz Wisły w dwóch lokalizacjach były długo wyczekiwane przez mieszkańców miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy i Bieruń Czarnuchowice, które w 2010r. zostały dotknięte przez powódź. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków. W ramach zakończonego właśnie zadania, kosztem blisko 2,3 mln zł gliwickie Wody Polskie zrealizowały dwa projekty: „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy” oraz „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu- Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński – Etap I”. Prowadzone prace są jednak wielowątkowa i składają się ze złożonych działań, które ograniczą niebezpieczeństwo powodzi na większym obszarze. Będą kontynuowane przez RZGW w Gliwicach wraz z pozyskanymi na ten cel środkami finansowymi. Przeprowadzone zadanie pozwoliło na likwidację przebicia hydraulicznego przepustów wałowych w miejscu wykonania. Zaniechanie tej realizacji, przy każdym przejściu wód wysokich mogłoby powodować ryzyko przerwania wału. Tym samym, kosztem 2,3 mln zł ograniczono ryzyko powodzi na wskazanym odcinku cieku. Kluczowe dla prowadzonych prac były zatem roboty w obrębie przepustów wałowych, które wyeliminowały zagrożenie wezbraniem wód dla okolicznych mieszkańców.

Realizowane zadania stanowią jeden z elementów działań, podejmowanych przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, mających na celu wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze swojej administracji.