banerek

W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu”, który odbywał się 14 grudnia br. swoimi poglądami i doświadczeniem podzielili się ministrowie ds. zasobów wodnych różnych krajów.

Charakterystykę zasobów wodnych w Polsce oraz kluczowych zagadnień i wyzwań w gospodarce wodnej kraju przybliżyła uczestnikom spotkania Pani  Małgorzata Bogucka-Szymalska, reprezentująca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wśród uczestników panelu znalazła się również Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Pani Joanna Kopczyńska, jak również reprezentanci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach. Motto przewodnie przyświecające panelowi wodnemu COP24 brzmiało: "Woda prawem każdego człowieka i dziedzictwem przyszłych pokoleń”. W jego trakcie omówione zostały m.in. zagadnienia zintegrowanego systemu gospodarki wodnej jako jednego z podstawowych czynników adaptacji do zmian klimatu czy łagodzenie zmian klimatu poprzez retencję wody i zarządzanie wodami opadowymi w miastach. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie akcentowało przede wszystkim kwestie związane z zabezpieczeniem przed powodzią i suszą. Istotne okazały się również zagadnienia związane z opłatami za korzystanie z wód. Jednak najważniejsza w opinii uczestników panelu okazała się jakość wody oraz społeczna akceptowalność metod i środków, prowadzących do uzyskania jak najlepszego stanu wód w przyszłości – dla przyszłych pokoleń.