banerek

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2018

z dnia 04.12.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach

 1. Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach otwarte dla żeglugi:

  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II

  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

  4. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia

  5. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi:

  1. Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e

 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – od poniedziałku do soboty godz. 6:00 – 22:00. W niedziele i dni świąteczne śluzy nieczynne dla żeglugi.

Od dnia 10.12.2018 r. – od poniedziałku do soboty godz. 7:00 – 15:00. W niedziele i dni świąteczne śluzy nieczynne dla żeglugi.

  1. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

 1. Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:

  1. Śluza Łabędy – komora północna (modernizacja komory)

  2. Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)

  3. Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)

  4. Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 1. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

Brak

 1. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

  2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm

  3. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

 

Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

 

 1. Utrudnienia na szlaku żeglugowym.

  1. Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

  2. Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.