banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że od dnia 3 grudnia 2018 r. zamyka dla żeglugi śluzę pociągową na stopniu Wróblin w  km 157,7 rzeki Odry, z uwagi na przystąpienie do remontu komory śluzy. Jednocześnie informujemy,  że do czasu wystąpienia zjawisk lodowych istnieje możliwość śluzowania jednostek śluzą małą, ale przy ograniczonej do 150 cm głębokości żeglugowej.