banerek

14 listopada 2018 r. zbiornik Przeczycko-Siewierski na rzece Czarna Przemsza stał się przedmiotem zainteresowania najmłodszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu skorzystali z okazji, by poznać szczegóły pracy zbiornika, jego funkcje oraz historię. Spotkanie nad brzegiem zbiornika i w budynku wieży spustów pozwoliło uczniom i ich opiekunom poszerzyć wiedzę z zakresu gospodarki wodnej oraz rolę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gliwickie WP chętnie organizują wizyty studyjne oraz edukacyjne zajęcia terenowe w obiektach zwykle niedostępnych od strony lądu. W ten sposób poszerzają wiedzę, zwłaszcza najmłodszych, zwracając uwagę na szerokie spektrum problematyki związanej z zasobami wodnymi, kształtują postawę świadomego użytkownika wód oraz akcentują potrzebę równoważonego rozwoju.