banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  ze  względu  na  wystąpienie  awarii  zasuwy  na  kanale  obiegowym  śluzy  pociągowej  zamyka  w  dniu  22 października  2018 r. od  godziny  6.00  do  godziny  18.00  śluzę  pociągową  w  Opolu  km  150,5 rzeki  Odry.  W  przypadku  wcześniejszego  usunięcia  awarii  wydany  zostanie    komunikat  otwierający  żeglugę.