banerek

Realizowana kosztem ponad 1 558 mld złotych najważniejsza inwestycja przeciwpowodziowa w kraju – budowa polderu Racibórz Dolny przekroczyła 50% zaawansowania rzeczowego i finansowego. Długo wyczekiwany przez mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, zbiornik o powierzchni równej miastu Cieszyn będzie gotowy na przechwytywanie oraz spłaszczanie krytycznych fal powodziowych na rzece Odrze z początkiem 2020 roku.


Około 57,500 tys. m3 betonu, 4,600 tys. ton stali oraz 8,400.000 mln ton kruszyw, jak dotąd użyto do budowy polderu, który uchroni przed ryzykiem powodzi blisko 2,5 mln ludności, zamieszkującej obszar poniżej zbiornika.
Dotychczasowy przebieg realizacji inwestycji podsumowano w czasie czwartkowej konferencji prasowej (18.10.2018r.), która odbyła się w sali konferencyjnej zaplecza eksploatacyjnego powstającego polderu w Raciborzu oraz na placu budowy. W obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorza Witkowskiego, senatorów i posłów do Sejmu RP, Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym – Joanny Kopczyńskiej, Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach – Łukasza Lange, przedstawiono tło historyczne, zakres prac już wykonanych oraz przewidzianych do realizacji na wszystkich frontach robót.
- Równolegle prowadzone są prace na 23 odcinkach przedsięwzięcia, obejmującego obszar 26 km2 powierzchni. Znaczenie budowanego polderu Racibórz Dolny, jak również jego powierzchnia czynią tę inwestycję o znaczeniu przeciwpowodziowym priorytetową dla Wód Polskich i zarazem największą tego rodzaju w skali kraju. Postęp prowadzonych prac dowodzi znaczącego faktu, tak ważnego i pożądanego przez mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Intencją inwestora jest to, aby zbudować zbiornik przeciwpowodziowy, nie zaś prowadzić inwestycję w przysłowiową nieskończoność
- przyznaje Łukasz Lange, Dyrektor Wód Polskich RZGW w Gliwicach.
Całkowita pojemność polderu to ok. 185 mln m3. Choć zbiornik powstaje jako suchy istnieje w perspektywie założenie przekształcenia go w zbiornik mokry, spełniający obok priorytetu – bezpieczeństwa regionu, również inne funkcje. Prawdopodobieństwo wdrożenia powyższych działań będzie możliwa po dopełnieniu wszelkich formalności kontraktowych dla obecnej koncepcji obiektu.
- Gospodarz - Wody Polskie i stabilny wykonawca gwarantują ukończenie inwestycji. Naszą intencją jest aby zbiornik Racibórz Dolny w przyszłości pełnił także funkcję retencyjną, rekreacyjną, gospodarczą, energetyczną oraz żeglugową, co wpisuje się w rządową strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych – zaznaczył Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zarówno Wojewoda Opolski, Adrian Czubak jak i Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Joanna Kopczyńska podkreślili priorytet realizowanej inwestycji – ochrona przed powodzią, przy jednoczesnym wykorzystaniu zbiornika, jako wielofunkcyjnego.