banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  10 października  2018 r. od  godziny  6.00  do dnia  12 października  do godziny 18.00  ogranicza  głębokość  tranzytową  do 130 cm  na odcinku  od  stopnia  wodnego  Krapkowice  km  123,5  do  stopnia  wodnego  Krępa  km  114,5,   z  uwagi  na  konieczność  obniżenia piętrzenia  o  50  cm  na  jazie w Krapkowicach dla  wykonania  robót  na EW Krapkowice.