banerek

Ponad 500 uczestników, wystawców i gości, 6 paneli dyskusyjnych, kluczowe tematy dla żeglugi, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, dwa dni owocnych obrad – tak w skrócie wyglądał I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, którego partnerem merytorycznym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Między 19 a 20 września 2018 r. Centrum Kongresowo-Wystawiennicze w Opolu zmieniło się w kluczowe dla żeglugi w Polsce miejsce, gdzie wymieniano opinie i poglądy, dyskutowano o perspektywach dla rozwoju dróg wodnych w kraju, o potencjale gospodarczym polskich rzek i ich znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Gośćmi honorowymi Kongresu byli Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Pan Jacek Cichocki – Wiceprezes ds. Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski i gospodarz Kongresu.

Otwierając Kongres, Prezes PGW WP zaznaczył jak ważną rolę w gospodarowaniu wodami pełnią inwestycje o znaczeniu dla żeglugi oraz minimalizowania ryzyka powodzi i suszy. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Pan Łukasz Lange, uczestnicząc w panelu dyskusyjnym, skierowanym głównie do młodzieży podzielił się swoimi spostrzeżeniami z zakresu szans, jakie praca w różnych sektorach żeglugi śródlądowej niesie młodym ludziom. Paneliści podzielili się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami co do przyszłości żeglugi w kraju, opowiedzieli też o wyzwaniach, jakie dostrzegają w swojej pracy i sposobach na ich realizację.

Wśród kluczowych tematów poruszanych w czasie Kongresu nie zatem zabrakło m.in. włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci TEN-T i stanu prac nad programami dla Wisły i Odry, połączenia Dunaj-Odra-Łaba, nowoczesnej infrastruktury żeglugowej czy stoczni rzecznych.

Przekrojowe ujęcie tematu, szerokie spectrum poruszanych zagadnień ukazało jak dużą wagę warto przywiązywać do naturalnego dobra, jakim są wody i jak ważne jest komplementarne wykorzystanie ich potencjału.