banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu w ramach tego wydarzenia zaprosił członków Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej do udziału w wizycie studyjnej na obiektach odrzańskich w zarządzie RZGW w Gliwicach. Członkowie Grupy odwiedzili stopień wodny Wróblin, Chróścice oraz stopień wodny Ujście Nysy. Specyfikę śluz odrzańskich uczestnikom wizyty studyjnej przybliżyła Aleksandra Drescher, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, której towarzyszyli specjaliści z Działu Realizacji Projektu: Sylwia Sobotkiewicz (kierownik) i Mariusz Skrzypczak, a także zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni - Abdullah Al-Selwi.