banerek

W dniu 6 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z inicjatywy Komisji Sejmowej ds. Służb Specjalnych odbyło się wielostronne spotkanie poświęcone współpracy poszczególnych jednostek rządowych ze służbami specjalnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PGW WP: Krzysztof Woś - Z-ca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Łukasz Lange – Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach. W czasie obrad przed komisją przy współudziale służb Wojewody Śląskiego poruszano m.in. aspekty powstającego zbiornika Racibórz Dolny w zakresie prowadzonych prac względem założonego harmonogramu robót oraz możliwych, skutecznych działań wynikających z potencjalnej problematyki inwestycji. Przedstawiciele PGW WP odnieśli się do terminu ukończenia projektu, zapewniając, że ujęta w harmonogramie data zakończenia budowy – Styczeń 2020r. nie jest zagrożona przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności.

Ponadto w przeddzień posiedzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, przedstawiciele Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych dokonali wizytacji terenu budowy zbiornika Racibórz Dolny.
W spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Inżyniera Kontraktu przekazano członkom komisji informacje dot. tła historycznego wraz z uzasadnieniem prowadzonej inwestycji, jej zakres, kluczowe terminy realizacji zawarte w harmonogramie, zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedsięwzięcia oraz napotkane wyzwania i trudności procesu inwestycyjnego wraz z szeregiem rozwiązań problematycznych tematów.