banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniu 11 września 2018 r. od  godziny 6.00  do godziny 12.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku  od  stopnia  wodnego  Wróblin  km  157,7  do  stopnia  wodnego  Dobrzeń  km  164,2 z  uwagi  na  konieczność  wykonania  robót  budowlanych  na  jazie  we  Wróblinie.