banerek

W minionym tygodniu doszło do spotkania Burmistrza Miasta Bierunia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem spotkania były działania podejmowane w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bierunia i zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze gminy.


W spotkaniu, do którego doszło w gliwickiej siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uczestniczył Burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica, Łukasz Lange – Dyrektor PGW WP - RZGW w Gliwicach oraz Andrzej Kitel – Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach, jednostki organizacyjnej w strukturach PGW WP.

W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Bierunia, a w szczególności:
- rozpoczęcie przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w rejonie Czarnuchowic;
- potrzeby w zakresie kolejnych inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Bierunia;
- realizację inwestycji przeciwpowodziowej w Bijasowicach;
- konieczność kontynuowania inwentaryzacji urządzeń hydrotechnicznych na terenie gminy;
- zakres prac konserwacyjnych i bieżących napraw wałów przeciwpowodziowych.

Ponadto Dyrektor PGW WP – RZGW w Gliwicach przedstawił pilną potrzebę przyspieszania procedur związanych z reagowaniem w sytuacjach zbliżających się stanów zagrożenia powodziowego w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz służbami Wojewody Śląskiego.

Ustalono również, że kolejne spotkanie mające na celu minimalizację ryzyka powodziowego na terenie gminy, z udziałem służb miejskich oraz służb Wód Polskich odbędzie się w Bieruniu.