banerek

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w dniu 31 lipca 2018 r. dokonał wizytacji placu budowy największej aktualnie inwestycji o znaczeniu hydrotechnicznym w Polsce. Powstający zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny – polder, zabezpieczy przed powodziami ze strony rzeki Odry nawet 2,5 mln. mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Inwestycja, obejmująca swoim obszarem 26 km2 traktowana jest nadzwyczaj priorytetowo przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Realizacja zadań o bezprecedensowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego cieszy się olbrzymim zainteresowaniem Wojewodów Śląskiego i Opolskiego, czego wyrazem była wizyta terenowa na placu budowy. Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek w towarzystwie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Łukasza Lange zwizytował wszystkie fronty robót. W czasie spotkania poprzedzającego study visit na placu budowy przedstawiciele Wykonawcy Kontraktu – konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. oraz Inżyniera Kontraktu – Aecom Polska Sp. z o.o. szczegółowo przedstawili aktualny stan zaawansowania robót oraz omówili planowane zamierzenia względem utrzymania zakładanego terminu zakończenia realizacji inwestycji.