banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”.

 

Konkurs organizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewodę Opolskiego jest adresowany do dzieci w wieku 7-13 lat.
Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy do stworzenia pracy plastycznej – dowolną techniką, która zobrazuje rzekę Odrę, jako drogę wodną.
Na zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 10-13 lat czekają atrakcyjne nagrody, w tym również rejs statkiem pasażerskim po Odrze w dniu edukacyjnym Kongresu Żeglugi, 19 września 2018 r.

Na zgłoszenia i prace konkursowe RZGW w Gliwicach oczekuje do dnia 10 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową należy wysłać na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 2, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

 

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Zachęcamy do zapoznania się z programem I Kongresu Żeglugi Śródlądowej.