banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że podjął wszelkie działania oraz zintensyfikował pracę swoich służb w związku z sytuacją hydrologiczną, zapowiadanymi opadami deszczu w zlewniach górnej Odry i Małej Wisły oraz ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i mieście Bielsko-Biała przez Wojewodę Śląskiego.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu wodą zbiorniki administrowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach wydatnie ścięły falę wezbraniową co zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców regionu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy stałej współpracy z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A., utrzymuje na wszystkich swoich zbiornikach ponad 100% rezerwy powodziowej. Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie ewentualnego, kolejnego opadu deszczu. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami i przyczyniają się do bezpiecznego przejścia wód wezbraniowych na ciekach.
Tam, gdzie na rzekach osiągnięty został lub przekroczony stan ostrzegawczy na większości wodowskazów notuje się trend malejący lub nie wykazujący zmian. Służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pracują w systemie 24-godzinnego dyżuru do odwołania, aby stale monitorować sytuację na rzekach i zbiornikach.