banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniu 14 lipca od  godziny 8.00 do godziny 18.00  zamyka  śluzę  pociągową w   Rogowie  km 129,7 rzeki Odry,  ze  względu  przerwę  w  dostawie  energii elektrycznej  przez  Tauron.