banerek

Ponad 700 Strażaków PSP i OSP, siły i środki z terenu 26 powiatów, kilka scenariuszy operacyjnych i kilkanaście frontów działań, a wszystko na trzech zbiornikach wodnych, administrowanych przez Wody Polskie - tak w skrócie przebiegały ćwiczenia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach, które odbyły się przez rozpoczęciem sezonu letniego.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przed rozpoczęciem wakacji udostępnił zbiorniki, którymi administruje Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na obszarze zbiorników Kuźnica Warężyńska, Dzierżno i polder Buków (suchy zbiornik przeciwpowodziowy) na polecenie Komendanta Głównego Straży Pożarnej odbył się cykl ćwiczeń o tematyce obejmującej zakresem zwalczanie skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu ze szczególnym uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów, uszczelniania i podwyższania korony wałów a także ewakuacji osób z terenów odciętych lub trudno dostępnych. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie 10 powiatów, sugerując się „Analizą zagrożeń powodziowych dla województwa śląskiego” oraz doświadczeniami związanymi ze zdarzeniami, które miały miejsce w minionych latach.
W ćwiczeniach brały udział siły i środki z 26 powiatów, łącznie ponad 700 Strażaków oraz kompania specjalna przeciwpowodziowa ewakuacyjna podporządkowania Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego.
Umożliwienie służbom ćwiczeń operacyjnych w warunkach terenowych przyczynia się do doskonalenia umiejętności i sprawności działania w różnych okolicznościach. Wody Polskie angażują się w tego rodzaju działania, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo publiczne.