banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodfarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniach od 11 czerwca 2018 r. od  godziny 6.00  do  dnia  12 czerwca 2018 r. do godziny 22.00  zamyka  śluzę  pociągową  w  Januszkowicach,  ze  względu  na  konieczność  usunięcia  awarii  wrót  dolnych.  Małe  obiekty  pływające  mogą  być  w  tym  czasie  śluzowane  przez  śluzę  małą.