banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 18.05.2018 od godziny 7.00 do godziny 11.00 wstrzymuje żeglugę na odcinku rzeki Odry pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150,50 i Wróblin km 157,70,  z uwagi na konieczność całkowitego obniżenia piętrzenia jazem Wróblin z uwagi na prowadzone roboty modernizacyjnych  na  jazie.