banerek

23 marca 2018 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach aneksując stosowne umowy potwierdził status beneficjenta unijnego wsparcia dla realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego. P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Łukasz Lange, podpisując umowy uzyskał tym samym dofinansowanie dla projektów, których łączna wartość to blisko 233 mln zł. W ramach zawartych aneksów kontynuowana będzie przez Wody Polskie realizacja zadań:
•    „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II,
•    Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II,
•    Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie
– etap I.
W ramach prowadzonych przedsięwzięć zakończone zostaną prace modernizacyjne na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego oraz wybranych jazach w województwie opolskim. Dzięki projektom modernizacyjnym obiekty na szlaku Odrzańskiego Drogi Wodnej staną się bezawaryjne i sprawne, a administrator zyska pewność co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla wszystkich wyszczególnionych projektów to prawie 199 mln zł.