banerek

Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2017 rok.

Przedstawiamy wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK na obszarze działania RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji który zawiera:

- aglomeracje które przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia.

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Dziękujemy za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK.