banerek

Ochrona przed powodzią to najważniejsze zadanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – podkreślił prezes Przemysław Daca podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie. Ta nowa rządowa organizacja powstała 1 stycznia tego roku na postawie ustawy Prawo wodne. Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, połączyły rozproszone wcześniej kompetencje m.in. z zakresu ochrony przed powodzią. Dzięki temu już wdrożono pierwsze usprawnienia. Powstał jeden alertowy e-mail na wypadek powodzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W konferencji uczestniczyli również zastępcy prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska i Krzysztof Woś.


Regionalne zarządy gospodarki wodnej w Wodach Polskich prowadzą bieżący monitoring sytuacji hydrologicznej oraz urządzeń hydrotechnicznych na swoich obszarach działania. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w oparciu o dane ze wszystkich regionów wodnych oraz materiały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotowuje codzienne komunikaty o sytuacji hydrologicznej w kraju. Zawierają one informacje o pracy głównych zbiorników retencyjnych oraz informacje o ogólnej sytuacji na rzekach.

Komunikaty te są przekazywane służbom kryzysowym na szczeblu regionalnym przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, natomiast informacja zbiorcza z całego obszaru kraju kierowana jest m.in. do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Codzienny zbiorczy raport jest publikowany na stronie głównej Wód Polskich (www.wody.gov.pl).

W Wodach Polskich na poziomie krajowego zarządu i regionalnych zarządów działają centra operacyjne. Numery telefonów i adresy mailowe do nich można znaleźć m.in. na prowadzonej przez Wody Polskie stronie powodz.gov.pl.

Warto przypomnieć, że Wody Polskie to 11 regionalnych zarządów, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Gospodarstwa pracuje około 5500 osób. Wody Polskie dysponują realną i efektywną władzą wodną, mają decydujące zdanie w zakresie:

     - kierunków inwestowania i modernizacji urządzeń hydrotechnicznych,
     - zakresu robót utrzymaniowych realizowanych na ciekach i urządzeniach wodnych,
     - zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód,
     - minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zarządzania zasobami wodnymi.

Na podstawie prognozy pogody na najbliższe dni można założyć, że ilość przewidywanych opadów oraz spadająca temperatura nie wpłyną znacząco na sytuację hydrologiczną w Polsce. Nie należy spodziewać się zagrożenia powodziowego.

Prezentacja Rola Wód Polskich w ochronie przed powodzią

Informacja prasowa rozszerzona

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie
Fot. Wody Polskie